دوشنبه 2 مهر 1397 | به روز شده: 3 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
یکشنبه 22 آبان 1390 - 16:57:27 | کد مطلب: 151069 چاپ

آشنایی با حج تمتع - نماز طواف نساء

دین و اندیشه > دین - همشهری آنلاین:
یازدهمین عمل از اعمال حج تمتع، نماز طواف نساء است

پس از انجام طواف نساء، حجاج باید دو رکعت نماز، به نیّت نماز طواف نساء بخوانند.

کیفیت نماز طواف نساء:

به همان نحو است که در نماز طواف عمره تمتع گذشت بدون هیچ تفاوت مگر در نیّت که در اینجا باید به نیّت نماز طواف نساء به جا آورد.

نماز طواف نساء مانند نماز صبح است، ولى حمد و سوره را مى‌تواند بلند یا آهسته خواند.

وقت نماز طواف نساء، بعد از طواف نساء است.

مکان نماز طواف نساء:

کافی است در هر نقطه‌ای که عرفاً بگویند پشت مقام است گرچه از مقام دور باشد نماز را بخواند بلکه در این صورت بعید نیست که نماز در هر جای مسجد الحرام صحیح باشد.

پس از انجام نماز طواف نساء زن بر مرد و مرد بر زن که به واسطه احرام، حرام شده بود ،حلال مى‌شود.

بر تمام افراد بالغ و عاقل واجب است که نمازها را به طور صحیح یاد بگیرند تا تکلیف الهى را درست انجام دهند، بخصوص کسى که قصد عمره یا حج دارد باید نماز خود را تصحیح کند، تا تمامى نمازها که از جمله آنها نماز طواف است، به طور صحیح انجام شود.

بنابراحتیاط واجب باید پس ازطواف، نماز طواف را زود به جا آورد به طورى که مردم نگویند بین آنها فاصله شده است.

جایز است نماز طواف مستحب را هر جاى مسجدالحرام که بخواهد به جا آورد.

منبع مورد استفاده برای این مدخل

در همین زمینه: