شنبه 31 شهریور 1397 | به روز شده: 7 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
جمعه 13 آبان 1390 - 19:39:03 | کد مطلب: 150275 چاپ

آشنایی با اعمال حج تمتع - قربانی

دین و اندیشه > دین - همشهری آنلاین:
پنجمین عمل از اعمال حج، قربانی کردن است

پس از سنگ زدن به جمره عَقبه، حجاج براى انجام یکى دیگر از واجبات حج، به قربانگاه رفته، و یک شتر، یا گاو، یا گوسفند قربانى مى‌کنند.

ذبح یک حیوان براى چند نفر حاجى کفایت نمى کند و یک حیوان کمتر چیزى است که به عنوان یکى از اعمال حج باید ذبح کرد، امّا هر چه بیشتر ذبح کنند افضل است.

حیوان قربانى شرایطى دارد که به تفصیل در کتاب احکام و مناسک حج آمده است، افرادى که براى انتخاب قربانى به قربانگاه مى روند لازم است آن شرایط را بدانند، در زیر به طور مختصر به آنها اشاره شده است:

  • سالم باشد (مریض نباشد).
  • معیوب و ناقص العضو نباشد.
  • کورى یا لنگى واضح نداشته باشد.
  • دُم بریده نباشد.
  • گوش بریده و شاخ شکسته نباشد.
  • لاغر نباشد.
  • اخته نشده باشد; (بیضه هایش را بیرون نیاورده باشند).
  • سن آن کامل باشد; اگر میش است یک سال آن و اگر بز است دو سال آن کامل شده باشد. (تفصیل این شرایط در کتب مفصل فقهى و مناسک مراجع تقلید آمده است).

اگر حاجى پس از ذبح شک کند و حتى اگر احتمال دهد که حیوان ناقص بوده یا سایر شرایط را نداشته اعتنا نکند.

کسى که حلق یا تقصیر نکرده و حتى براى خود حیوانى را ذبح نکرده مى تواند براى دیگرى ذبح کند.

منبع مورد استفاده برای این مدخل

در همین زمینه: