جمعه 30 شهریور 1397 | به روز شده: 8 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
شنبه 16 مهر 1390 - 08:50:55 | کد مطلب: 147737 چاپ

آشنایی با اعمال حج عمره تمتع - نماز طواف

دین و اندیشه > دین - همشهری آنلاین - محمد ملاحسینی:
سومین مرحله از اعمال حج عمره تمتع، نماز طواف است

حج‌گزار پس از انجام طواف، باید 2 رکعت نماز، به نیّت نماز طواف بخواند.

کیفیت نماز طواف:

مانند نماز صبح است، ولى حمد و سوره را مى تواند بلند یا آهسته بخواند.

وقت نماز طواف:

بعد از طواف و قبل از سعى است.

مکان نماز طواف:

کافی است در هر نقطه ای که عرفاً بگویند پشت مقام است گرچه از مقام دور باشد نماز را بخواند بلکه در این صورت بعید نیست که نماز در هر جای مسجد الحرام صحیح باشد.

نماز طواف

بر تمام افراد بالغ و عاقل واجب است که نمازها را به طور صحیح یاد بگیرند تا تکلیف الهى را درست انجام دهند؛ بخصوص کسى که قصد عمره یا حج دارد باید نماز خود را تصحیح کند، تا تمامى نمازها که از جمله آنها نماز طواف است، به طور صحیح انجام شود.

بنابراحتیاط واجب باید پس ازطواف،نماز طواف را زود بجا آورد به طورى که مردم نگویند بین آنها فاصله شده است.

جایز است نماز طواف مستحب را هر جاى مسجدالحرام که بخواهد بجا آورد.

منبع مورد استفاده برای این مدخل

در همین زمینه: