دوشنبه 2 مهر 1397 | به روز شده: 1 ساعت و 22 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
سه شنبه 18 مرداد 1390 - 09:02:46 | کد مطلب: 142606 چاپ

آشنایی با جشنوارۀ نقد کتاب

فرهنگ > ادبیات - همشهری آنلاین:
اولین دوره جشنواره نقد کتاب در سال 1383 توسط خانه کتاب ایران برگزار شد

روند رو به رشد آمار تولید کتاب و ضرورت بررسی ارزش محتوایی آنها از سویی و نیز لزوم تثبیت نقد علمی و فرهنگ‌سازی نقدپذیری از سوی دیگر، موجب شد موسسۀ خانه کتاب، متولی انتشار مجموعه نشریات تخصصی نقد کتاب با عنوان کتاب ماه و جریان‌ساز آن در کشور گردد.

این تجربۀ گرانبها، بعدها و مشخصاَ از یازدهمین دورۀ هفتۀ کتاب زمینه‌ساز ارائۀ طرح برگزاری جشنواره نقد کتاب از سوی خانۀ کتاب به معاونت امور فرهنگی و تصویب آن از سوی آن معاونت شد.

more

  آشنایی با شیوه عملى نقد کتاب / آشنایی با تفاوت‌ گزارش کتاب و نقد کتاب

بعد از برگزاری موفق دو دورۀ این جشنواره، دبیرخانه دائمی جشنواره طرح برگزاری سومین دورۀ جشنوارۀ نقد کتاب را به معاونت امور فرهنگی ارائه کرد.

اهداف جشنواره نقد کتاب:

  • رشد و بالندگی فن نقد کتاب؛
  • تشویق منتقدان و ایجاد رقابت سالم و سازنده در فضای نقد علمی در حوزه کتاب؛
  • ارتقای سطح کیفی منابع مکتوب کشور از طریق گسترش نقد