شنبه 31 شهریور 1397 | به روز شده: 50 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
شنبه 30 دی 1385 - 08:31:31 | کد مطلب: 13726 چاپ

آشنایی با نشانه‌های هشداردهنده کودک‌آزاری

دانش > پزشکی - همشهری آنلاین:
بسیاری از کودکانی که مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند نمی‌توانند با کسی در مورد آنچه بر سرشان می‌آید سخن بگویند.

با این حال نشانه‌های هشداردهنده‌ای از کودک‌آزاری در خانواده وجود دارد که آموزگاران، والدین, همسایه ها، دوستان یا مراقبان بهداشتی می‌توانند مشاهده کنند.

اینها فهرستی از این علائم احتمالی هستند:

• تغییرات ناگهانی رفتاری یا تغییرات در کیفیت کار درسی.

• اشکال در تمرکز که نمی‌توان آن را به عوامل دیگر نسبت داد.

• نیازهای پزشکی رسیدگی‌نشده که توجه مراقب بهداشتی را جلب کند.

• رفتاری به صورتی شرمگینانه یا بی‌تفاوت.

• احساسات یا حالات چهره دال بر اینکه همیشه چیز بدی در شرف رخ دادن است.

• اجتناب از خانه یا فرد آزارگر، خیلی زود به مدرسه آمدن و ماندن تا دیروقت برای فعالیت‌های درسی.

 HealthDay News, 18 Jan.2007