شنبه 31 شهریور 1397 | به روز شده: 1 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
سه شنبه 27 اردیبهشت 1390 - 14:12:50 | کد مطلب: 134997 چاپ

آشنایی با هنر خود انگیخته

فرهنگ > هنر - همشهری آنلاین:
هنر خود انگیخته (Automatism) نوعی روش نقاشی و طراحی است که طی آن هنرمند، کنترل آگاهانه خود را بر حرکات دست، واپس می نهد و به ضمیر ناخودآگاه خود امکان می دهد تا فعال شود.

منشاء این ایده از برخی جهات به طرح های اتفاقی "لکه زنگی" الکساندر کوزین باز می گردد.

اما این سبک در شکل تکامل یافته اش به ویژه به آثار هنرمندان سورئالیست و اکسپرسیونیسم انتزاعی مربوط می شود.

هنر خودانگیخته اساسا در آثار نقاشان هنر کنشی مانند جکسون پولاک در شیوه ترکیب بندی به خدمت گرفته شد.

اما در آثار سورئالیست ها هر گاه طی این روند خود انگیخته یا اتفاقی، تصویر یا فرم یا بافت جالبی حاصل می شد، غالبا به صورت تعمدی و آگاهانه به خدمت گرفته می شد.

در همین زمینه: