جمعه 30 شهریور 1397 | به روز شده: 17 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
چهارشنبه 27 بهمن 1389 - 14:32:13 | کد مطلب: 128454 چاپ

ایثارگران بدانند؛ نحوه پرداخت حقوق ایثارگران

اجتماع > اجتماعی - یوسف مجتهد:
ایثارگرانی که مشمول دریافت حقوق هستند عبارتند از: افراد تحت تکفل شهید شامل همسر و فرزندان، والدین محترم شهدا...

جانباز از کار افتاده کلی و جزیی و جانباز آزاده از کار افتاده کلی و جزیی که مقررات پرداختی هر کدام به شرح ذیل است:
الف- مشمولین قانون حالت اشتغال

1- افراد تحت تکفل شهید و جانبازان و آزادگان از کار افتاده کلی که در مأموریت نیروهای مسلح شهید و از کار افتاده کلی شده‌اند،‌ همواره همتراز کادر ثابت نیروهای مسلح حقوق و مزایا دریافت خواهند کرد. در ماده 198 قانون استخدامی سپاه چنین آمده است: «کلیه اعضای ارتش بیست میلیونی در قبال حوادثی که منجر به شهادت، فوت، بیماری، نقص عضو یا از کارافتادگی شوند مشمول ماده 53 قانون خدمت وظیفه عمومی و تبصره‌های آن می‌گردند. در مورد افراد غیرشاغل در سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به دولت تبصره 1 و 2 ماده (53) قانون خدمت وظیفه عمومی شامل آنان نمی‌گردد، بلکه حسب مورد توسط بنیاد شهید، بنیاد جانبازان یا سازمان‌ تأمین اجتماعی، حقوق وظیفه‌ و مستمری آنان پرداخت خواهد شد».

ماده (53) قانون خدمت وظیفه عمومی بدین شرح است: «کسانی که در حین خدمت وظیفه عمومی در هر یک از دوره‌های ضرورت، احتیاط و ذخیره به سبب انجام وظیفه یا شرکت در عملیات رزمی و یا قیود خدمتی شهید یا فوت یا معلول شوند از لحاظ میزان و نحوه پرداخت حقوق وظیفه و مستمری مشمول قوانین و مقررات مربوط به پرسنل کادر ثابت هم‌درجه می‌باشند و حقوق وظیفه و مستمری آنان حسب مورد از بودجه وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های مربوطه پرداخت می‌گردد. در صورتی که مشمولین این ماده قبل از ورود به خدمت وظیفه عمومی از کارمندان یا سازمان‌های تابع یا وابسته به دولت بوده و آخرین حقوق دریافتی آنان از سازمان‌های مربوط از میزان حقوقی که برابر این قانون به آنان تعلق می‌گیرد بیشتر باشد حقوق وظیفه و مستمری وراث آنان بر اساس حقوق بیشتر پرداخت خواهد شد. کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون از بودجه وزارتخانه‌ها یا سازمانی حقوق وظیفه یا مستمری دریافت می‌داشته‌اند حقوق آنان کماکان از همان محل پرداخت خواهد شد».

ماده (179) قانون مقررات استخدامی سپاه مقرر می‌دارد: پرسنل وظیفه دوره احتیاط و ذخیره سپاه و بسیجیان فعال و عادی که قبل از خدمت از کارمندان دولت بوده‌اند در صورت شهادت، جانباز شدن، فوت و یا معلولیت حقوق مستمری و وظیفه‌ آنان برابر مقررات این قانون بر مبنای آخرین حقوق دریافتی از سازمان مربوط و از بودجه همان سازمان پرداخت خواهد شد و چنانچه حقوق آنان در سازمان مربوط کمتر از حقوق پرسنل کادر ثابت همتراز آنان باشد، حقوق مستمری و وظیفه‌ بر مبنای حقوق کادر ثابت همتراز محاسبه شده و مابه‌التفاوت آن از اعتباراتی که بدین منظور همه ساله در بودجه سپاه منظور می‌شود پرداخت خواهد شد».

با عنایت به وضوح قوانین موجود در خصوص همترازی حقوق مستخدمین شهید و جانبازان و آزادگان از کار افتاده کلی با کادر ثابت نیروهای مسلح، متأسفانه برخی همچنان به دنبال تضییع این حقوق هستند. برای رفع ابهام در این زمینه در تاریخ 81/5/11 بنیاد از اداره کل قوانین مجلس در خصوص این همترازی استعلام کرد. پاسخ اداره کل قوانین مجلس بدین شرح است:نظر به اینکه در مورد نحوه محاسبه حقوق و مزایای جانبازان بسیجی از کار افتاده مشمول قانون حالت اشتغال، در ماده(198) قانون مقررات استخدامی سپاه و بالتبع در ماده (53) قانون خدمت وظیفه عمومی، به طور خاص تعیین تکلیف شده است، لذا عموم تبصره(1) اصلاحی قانون حالت اشتغال مصوب 74/2/24 در این مورد قابل استناد نمی‌باشد. به بیان دیگر، ماده (198) قانون مقررات استخدامی سپاه، به‌عنوان قانون خاص، دایره شمول تبصره(1) اصلاحی قانون حالت اشتغال را محدود کرده است. بنابراین میزان حقوق و مزایای جانبازان بسیجی مشمول قانون حالت اشتغال، باید بر اساس قوانین و مقررات مربوط به پرسنل کادر ثابت هم‌درجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاسبه شود و قانون نظام هماهنگ در این مورد ملاک عمل نیست.

در همین زمینه: