چهارشنبه 4 مهر 1397 | به روز شده: 37 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
یکشنبه 3 بهمن 1389 - 19:48:50 | کد مطلب: 126510 چاپ

آشنایی با شورای قیمومت سازمان ملل متحد

جهان > مجامع‌ جهانی - همشهری آنلاین:
شورای قیمومیت سازمان ملل متحد رکن اصلی سازمان ملل برای نظارت بر سرزمین‌هایی است که زیر نظام قیمومت قرار گرفته‌اند.

 وظایف و اختیارات شورای قیمومت

  این شورا زیر نظر مجمع عمومی وظایف سازمان ملل را در مورد سرزمینهای تحت قیمومت به جز آن نواحی که سوق الجیشی شناخته شده‌اند انجام می‌دهد. این شورا سالی یک بار معمولا در ماه ژوئن تشکیل جلسه می‌دهد.

در این عصر شورا فقط مرکب است از یک کشور اداره کننده،یعنی آمریکا و چهار عضو اداره کننده؛ چین، انگلیس، فرانسه و روسیه است. در حال حاضر  تنها سرزمین تحت قیمومیت بین‌المللی براساس نظام قیمومیت، جزایر پاسیفسک است.

در همین زمینه: