یکشنبه 1 مهر 1397 | به روز شده: 1 دقیقه قبل

HAMSHAHRIONLINE

The online version of the Iranian daily Hamshahri
ISSN 1735-6393
شنبه 23 مرداد 1389 - 17:08:19 | کد مطلب: 113736 چاپ

آشنایی با سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور

اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - همشهری آنلاین:
سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور در سال 1341 با همکارى سازمان ملل تاسیس شد

پیش از آغاز کار سازمان زمین شناسى کشور، بیشتر بررسیهاى زمین شناسى به وسیله شرکت ملى نفت و دیگر شرکت‌هاى نفتى صورت مى‌گرفت.

این سازمان مسئول انجام بررسی‌هاى زمین‌شناسى و معدنى در سراسر کشور، جمع‌آورى نتایج فعالیت‌هاى انجام شده در این زمینه، ایجاد هماهنگى بین چنین فعالیتها، تهیه، تکمیل و انتشار نقشه‌هاى زمین شناسى ایران است.

در سال 1999، وظایف اکتشافى وزارت معادن و فلزات تماما به سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى ایران محول شد.
این سازمان مسئول مطالعات زمین‌شناسى کشور و ارزیابى اکتشافى منابع معدنى بجز هیدروکربورها مى‌باشد.

گروه‌هاى مختلف سازمان مانند، چینه‌شناسى، سنگ‌شناسى، رسوب‌شناسى، زمین شناسى دریایى، فسیل‌شناسى، زمین‌ساخت، لرزه زمین‌ساخت، اکتشاف، ژئوفیزیک، ژئوشیمى، ژئومتیکس و آزمایشگاه‌هاى مختلف بر اساس رهنمودهاى کلى که توسط وزارت معادن و فلزات تصریح و در چهارچوب قانون جدید معادن که اخیرا به تصویب رسیده است این فعالیتها را به انجام مى‌رسانند.

این سازمان با حدود 700 پرسنل با مدارج علمى بالا و بهره گیرى از تجهیزات آزمایشگاهى و امکانات کامپیوترى توان اجراى پروژه‌هاى تحقیقاتى و اکتشافى را با کیفیت بالا دارا است. [مفاهیم: زمین شناسی پزشکی چیست؟]

اداره مرکزى سازمان در تهران مى‌باشد. در پنج ناحیه شمال باخترى (تبریز)، شمال خاورى (مشهد)، جنوب (شیراز)، جنوب باخترى (اهواز)، و جنوب خاورى (کرمان) مراکزى براى ارائه خدمات زمین‌شناسى منطقه‌اى تاسیس گردیده است.

سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور همچنین با دیگر سازمان‌ها در ایران و خارج از ایران همکارى‌هاى متقابل و برنامه‌هاى تحقیقاتى مشترک دارد.

این سازمان به منظور انتقال دانش زمین‌شناسى و انتشار یافته‌هاى نوین علمى، از پاییز 1370 شروع به انتشار (فصل‌نامه علوم زمین) نموده است.

منبع مورد استفاده برای این مدخل

در همین زمینه: