دوشنبه ۲۷ شهريور ۱۳۸۵ - سال چهاردهم - شماره ۴۰۸۷ - Sep 18, 2006
مدير كل محيط زيست استان از مردم استمداد كرد:
ورود فاضلاب هاي عفوني به رودخانه هاي گيلان
گروه شهري اسدالله افلاكي: در صورتي كه اعتبار لازم براي راه اندازي سيستم تصفيه پساب هاي عفوني بيمارستانهاي گيلان تامين نشود از مردم تقاضاي كمك خواهيم كرد.
مهندس كامران زلفي نژاد ، مديركل اداره محيط زيست استان گيلان به همشهري گفت: در حال حاضر، پساب هاي عفوني بيمارستانها به دليل نبود سيستم تصفيه به رودخانه ها وارد مي شود، روندي كه ادامه آن مي تواند بهداشت و سلامت شهروندان را با خطر جدي مواجه سازد. اين در حالي است كه هنوز وزارت بهداشت اعتباري براي راه اندازي سيستم تصفيه فاضلاب بيمارستاني در اختيار استانها قرار نداده است. وي افزود: اداره حفاظت محيط زيست براي پيشگيري از ورود پساب هاي صنعتي به رودخانه ها، كليه شهرك هاي صنعتي را ملزم به داشتن سيستم مركزي تصفيه كرده است كه تاكنون 70 درصد از صنايع موجود در شهرك صنعتي رشت مجهز به اين سيستم شده اند و بقيه نيز تا پايان سال بايد به اين سيستم مجهز شوند.
كذب محض
زلفي نژاد برداشت بي رويه شن و ماسه از رودخانه هاي گيلان، به ويژه سفيدرود را كذب محض خواند و گفت: از بهمن ماه سال گذشته، محيط زيست طي نامه اي به دفتر فني استانداري اعلام كرده است كه هرگونه برداشت از رودخانه ها و معادن كوهي نيازمند مجوز اداره محيط زيست است و اين دستورالعمل لازم الاجرا شده است.
به گفته وي، در حال حاضر شيوه برداشت از رودخانه ها و معادن كوهي تحت كنترل و نظارت اداره كل حفاظت محيط زيست انجام مي شود و در جايي كه مغاير با معيارهاي زيست محيطي باشد با متخلفان برخورد قانوني مي شود، حتي در اين خصوص، مجوزهاي دفتر فني استانداري لغو شده است.
زلفي نژاد مي گويد: تا پيش از اجرا شدن اين دستورالعمل محيط زيست، از امام زاده هاشم تا رستم آباد به طور بي رويه و روزانه بالغ بر 150 كاميون شن و ماسه از رودخانه ها برداشت مي شد ولي اكنون اين برداشت به صفر رسيده است، با اين همه در قسمت هاي پايين دست گاه شاهد درگيري هاي مختلف ماموران با متخلفان هستيم كه از جمله در منطقه كدوسرا، شهرداري كوچصفهان اقدام به برداشت بي رويه شن و ماسه كرده بود كه با پيگيري محيط زيست، سيستم برداشت متعلق به اين شهرداري پلمپ و مسئولان شهرداري با شكايت محيط زيست محكوم به پرداخت جريمه شدند.
زلفي نژاد مي گويد: برداشت از رودخانه سفيد رود و ساير رودخانه هاي استان نسبت به سال 84 به 80 درصد تقليل يافته و با بررسي هاي روزانه اين روند به شدت كنترل مي شود.
به گزارش همشهري، در حالي كه مدير كل اداره حفاظت محيط زيست استان گيلان، برداشت بي رويه از رودخانه هاي اين استان را كذب محض مي داند گزارش هاي دريافتي حاكي از تخريب شديد رودخانه هاي گيلان بويژه رودخانه سفيدرود و پلرود است. اين در حالي است كه رودخانه سفيدرود بزرگترين رودخانه پس از ولگاست كه به درياي خزر مي ريزد. افزون بر اين، نقش حياتي در اقتصاد و اكوسيستم گيلان دارد. براين اساس ضروري است مسئولان با نگاهي جامع نگر در حفظ و صيانت از اين شريان حياتي خطه سرسبز گيلان تلاش كنند.
حسن احمد پور، دبير شبكه زيست محيطي شمال كشور در اين باره به همشهري گفت بزرگترين مشكل سفيد رود، برداشت بي رويه و خارج از ضابطه شن و ماسه از اين رودخانه، بدون در نظر گرفتن حداقل هاي زيست محيطي و آيين نامه هاي مرتبط با آن است.وي مهمترين تبعات نامطلوب برداشت بي رويه شن و ماسه از سفيدرود را، از بين رفتن تعادل اكولوژيك و محيط زيست، تغيير وسيع در مرفولوژي رودخانه، فرسايش و تخريب ديواره ها و تعميق خط القعر رودخانه ذكر كرد و افزود: چنانچه مسئولان چاره اي نينديشند ادامه روندي كه امروز شاهد آن هستيم در يك جمله به نابودي حيات رودخانه سفيدرود ختم خواهد شد. هر چند كه امروز هم شاهد مشكلات آبياري در حاشيه رودخانه هستيم، از سوي ديگر، تخريب رودخانه، فضا و بستر مناسب براي تخم ريزي ماهيان بويژه ماهيان خاوياري را از بين برده است به طوري كه در آينده نزديك زادآوري ماهيان در اين رودخانه به صفر خواهد رسيد.
وي برداشت شن و ماسه از رودخانه هاي گيلان را يك اشتباه تخصصي و عمراني دانست و افزود: در واقع برداشت شن و ماسه از رودخانه ها با اين استدلال صورت مي گيرد كه مي خواهد در كارهاي عمراني بويژه آسفالت از آن استفاده  شود در حالي كه كارشناسان استاندارد و مكانيك خاك و عمران و شهرسازي معتقدند شن و ماسه اين رودخانه به هيچ عنوان براي ساخت و ساز، راه سازي و ديگر پروژه هاي عمراني مناسب نيست. شاهد اين ادعا، فرسايش و تخريب سريع ساختمان ها و جاده هايي است كه در ساخت آن از اين مصالح استفاده شده است.
احمدپور مي گويد: نه تنها وضعيت سفيدرود كه وضعيت رودخانه پلرود در شرق گيلان نيز بسيار اسفبار است، چرا كه شركتهاي پيمانكاري ، بستر اين رودخانه را كاملاً تخليه كرده اند به گونه اي كه خاك رس آن كه مربوط به شكل گيري اوليه خاك است آشكار شده و در نگاه اول اين تصور را به ذهن تداعي مي كند كه اين رودخانه يكي از رودخانه هاي جنوب كشور است.وي در خصوص اقدامات اداره كل محيط زيست براي مقابله با وضعيت موجود مي گويد: محيط زيست در قالب كميته اي نظرش را اعلام مي كند اما با توجه به اينكه دفتر فني و معاونت عمراني استانداري و شهرداري ها ديدگاه صرف عمراني دارند، بي توجه به شكنندگي محيط زيست و توسعه پايدار منطقه چندان هشدارهاي محيط زيستي را جدي نمي گيرند. به همين دليل بولدوزرها در بستر رودخانه مشغول برداشت شن و ماسه اند و در نتيجه بستر رودخانه در مكانهايي كه بايد 20 سانتي متر عمق داشته باشد عمق آن به 3 متر مي رسد.
اين فعال زيست محيطي مي گويد: در حالي كه برداشت بي رويه شن و ماسه باعث كاهش توليد ماهي، از بين رفتن بستر و اكوسيستم رودخانه شده، براساس سند ملي توسعه استان- برنامه چهارم توسعه، چشم انداز 20 ساله- كه توسط هيأت وزيران ابلاغ شده، از برداشت و بهره برداري غيرمجاز شن و ماسه از بستر رودخانه ها به عنوان يكي از معضلات زيست محيطي استان ياد شده كه حيات آبزيان را به خطر مي اندازد و بايد براي آن چاره اي انديشيده شود.

چشم انداز
017286.jpg
مدير كل محيط زيست استان گيلان مي گويد: حفاظت از محيط زيست از يك سو نيازمند امكانات مدرن و از سوي ديگر ضروري است همه دستگاه هاي مختلف از جمله دستگاه قضايي و نيز در بعد اجتماعي فرمانداري و بخشداري با محيط زيست همگام شوند تا بتوانيم ذخاير موجود را حفظ كنيم. به عبارت ديگر، در بازسازي ذخاير بايد همه مسئولان با محيط زيست همگام شوند. اما اگر قرار باشد محيط زيست كنترل و پيشگيري كند اما دستگاه ديگري با ديد غيرزيست محيطي به مسأله نگاه كند و اولويت را به مسأله ديگر بدهد، به طور يقين نبايد انتظار وضعيت بهتري داشت. آنچه مهم است اينكه در راستاي حفظ ذخاير موجود، نبايد محيط زيست تحت فشار باشد يعني وقتي با متخلفي برخورد شد، دستگاه ديگري از او حمايت نكند.

ضرورت تعديل چهار طبقه از برج جهان نما
017289.jpg
ايسنا: برج جهان نما چهار طبقه بايد تعديل شود.سيدطه هاشمي، رئيس پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در اين باره گفت:  در آخرين اعلام نظر كميته ثبت جهاني در ليتواني از اين كه دولت ايران اهتمام ويژه اي براي تعديل جهان نما داشته است، تقدير و بر اجراي مصوبه قبلي دوربان آفريقاي جنوبي كه ميزان ارتفاع جهان نما را 24 متر در بخش غربي و 12 متر در بخش شرقي قابل قبول دانسته است، تاكيد شد كه در واقع بايد چهار طبقه از برج به شكل كامل تخريب شود.
وي ادامه داد: اكنون روند تعديل جهان نما به مصوبه يونسكو نزديك شده و كميته ميراث جهاني نيز تا اول فوريه امسال به ايران مهلت داده است، تا بقيه مراحل تعديل را نيز انجام دهد.
رئيس پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تاكيد كرد: بايد هرچه سريع تر مصوبه كميته  ميراث جهاني كه بر تعديل چهار طبقه تاكيد دارد، اجرا شود.

تعرض به بزرگ ترين خط نوشته عيلامي
017283.jpg
گروه شهري- به دليل نبود يگان حفاظت و امكانات حفاظتي، گروهي ناشناس روي نقش برجسته اشكفت، رنگ پاشيدند. اين سنگ نوشته كه در شهرستان ايذه قرار دارد، متعلق به 3هزار سال پيش است.
فرامرز خوشاب- رئيس انجمن دوستداران ميراث فرهنگي ايذه- در اين باره به ميراث خبر گفت: يگان حفاظت اداره ميراث فرهنگي و گردشگري شهر ايذه، هيچ امكاني براي دفاع از خود يا محوطه باستاني ندارد. چندي پيش حفاران غيرمجاز، نگهبان كول فرح را كتك زدند و بعد از آن هم افرادي روي نقش برجسته هاي اشكفت سلمان رنگ پاشيدند. اگر نگهبانان اين آثار، بي سيم در اختيار داشتند، مي توانستند با خبردهي به موقع، از چنين اتفاق هايي جلوگيري كنند .

نگاه
تحريف تاريخ ديني يك ملت
دكتر ابوالفضل بهشتي
017295.jpg
براي حفظ جغرافياي فرهنگي  سياسي و هويت تاريخي و ملي، حفظ و پاسداشت بيت امام خميني(ره) در خمين ضرورتي اجتناب ناپذير است كه تاكنون توجه جدي به آن نشده است.
چند سالي است كه در حريم تاريخي زادگاه بنيانگذار جمهوري اسلامي(ره)، احداث ساختمان هاي جديدي مثل هتل آغاز شده است. اين در حالي است كه هر گونه تغيير در محيط اطراف بيت امام(ره) اصالت اين مجموعه را كه ارزش ديني، ملي و تاريخي دارد به خطر مي اندازد.آنچه مسلم است در تمام دنيا بناها و آثاري را كه با هويت ملي و تاريخي در ارتباطند به شكل اصيل خودشان حفظ مي كنند و از هر گونه تغييري هر چند كوچك چه در خود بنا و چه در اطراف آن بشدت پرهيز مي كنند. اين رويكرد بدان خاطر است كه نخست با حفظ اين بناها، ميراث فرهنگي و تاريخي حفظ شود و ديگر آنكه پژوهشگران با اطمينان از اصالت محيط مي توانند به تحقق و بررسي بپردازند.
امام خميني(ره) براي ايران و جهان شخصيتي ماندگار و موثر است. حفظ هر آنچه مربوط به او و محيط شكل گيري شخصيت اوست امري است ضروري و مهم.
احداث سازه هاي جديد اصالت تاريخي و حريم بصري محيط اطراف بيت امام(ره) را از بين مي برد و فضاي اجتماعي زندگي ايشان را نيز تحريف مي كند. متاسفانه جغرافياي سياسي فرهنگي بيت امام خميني (ره) در معرض خطر تحريف قرار دارد و بدين ترتيب چهره اي دگرگون شده از محيط زندگي ايشان به نسل هاي آينده منتقل مي شود.اين روند ادامه دارد؛ روندي كه شايد ناشي از ناآگاهي باشد هر چند كه طي دو سال گذشته بارها در سفر به ايران و با مراجعه به مسئولان محلي اين نكته را تذكر داده ام. اما به هر حال اقدامي جدي از طرف رسانه ها در اطلاع رساني و از سوي مسئولان براي جلوگيري از اين جنايت تاريخي كاملا احساس مي شود.
*استاد جغرافياي سياسي، روابط بين الملل و جغرافياي راهبردي در دانشگاه هاي ليل و پاريس

زادبوم
اجتماعي
ادب و هنر
اقتصادي
دانش فناوري
بـورس
حوادث
بين الملل
سياسي
شهر تماشا
سلامت
شهري
علمي فرهنگي
دانش
ورزش
صفحه آخر
همشهري ضميمه
|  اجتماعي   |   ادب و هنر   |   اقتصادي   |   دانش فناوري   |   بـورس   |   زادبوم   |   حوادث   |   بين الملل   |  
|  سياسي   |   شهر تماشا   |   سلامت   |   شهري   |   علمي فرهنگي   |   دانش   |   ورزش   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |