يكشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۸۳
نگاه امروز
جهاني بودن يك انقلاب
مهدي نوروزي
انقلاب اسلامي، گرچه ريشه در ايران داشته است اما درعين حال، يك حركت رو به رشد منطقه اي و جهاني نيز بود كه سريعاً از مرزهاي ايران فراتر رفت تا اسوه و شاهدي باشد براي تحقق انقلاب اسلامي در كل منطقه.
حركت هاي سياسي اجتماعي بسيار قدرتمندي كه همزمان با انقلاب اسلامي ايران در ميان شيعيان لبنان به رهبري امام موسي صدر و شيعيان عراق به رهبري امام محمدباقر صدر وجود داشت، به رغم برخورداري از حمايت توده اي وسيع و رهبري قدرتمند و روشن نگر، هريك به علتي سركوب شد تا مبادا مثلثي از انقلاب شيعي كل منطقه را در بر گيرد.
امام موسي صدر چند روز پس از آن كه با درج مقاله اي در لوموند، به استقبال پيروزي قريب الوقوع انقلاب اسلامي در ايران رفت، در فرودگاه طرابلس ليبي مفقود شد. او كه رهبري فرهمندانه شيعيان لبنان را برعهده داشت و در جريان جنگ داخلي لبنان توانسته بود با اعتصاب غذاي تاريخي خود زمينه ساز آرامش دوباره كشورش باشد، رفته رفته به رهبري بزرگ تبديل شده بود كه يك نيروي مسلح ۷۵ هزار نفري را در كنار خود و در برابر اشغالگران صهيونيست داشت.
اما موسي صدر اگرچه اميد «حركت محرومين» لبنان و تجسم امل و آرزوي آنان بود، اما سدي در برابر تجاوزگري دشمنان جهان اسلام به شمار مي رفت و با نگاه ناقد و قامت بلندش، مانعي در برابر جاه طلبي كوتوله هاي سياسي منطقه كه آرزوي رهبري جهان اسلام را درسر مي پروراندند، بود.او قبل از آن كه پيروزي انقلاب ايران را ببيند، از ميان برداشته شد تا همزمان خيال اشغالگران صهيونيست و برخي رهبران منطقه از خطر رو به رشد «انقلاب اسلامي لبنان» آسوده شود.
اين روزها خانواده امام موسي صدر با طرح شكوائيه اي رسما از معمر قذافي رهبر رژيم كودتايي ليبي كه به تازگي به استقبال رابطه دوستانه با غرب رفته است به خاطر دزديدن و اختفاي امام موسي شكايت كرده اند.
در همسايگي ايران، حركت سياسي شيعيان عراق،سالها پيش به رهبري امام محمدباقر صدر به قدرتمندترين جريان سياسي كشور تبديل شده بود و در شرايطي كه عراق با كودتاي درون حزبي صدام حسين قائم مقام شوراي رهبري انقلاب بعثي عراق، گام به گام به سوي روابط بحراني تري با جمهوري اسلامي ايران پيش مي رفت.
امام محمدباقر صدر خطري جدي براي رژيم عراق بود كه مي توانست با رهبري «انقلاب اسلامي عراق» حوزه نفوذ بلوك شرق را در منطقه كاهش دهد و پس از آن تهديد را متوجه رژيم هاي سلطنتي غيرمردمي منطقه سازد.
امام محمدباقر صدر توسط رژيم بعث عراق پس از شكنجه بسيار به شهادت رسيد و حركت شيعيان سركوب شد.بعد از آن اگرچه خاطره امام موسي صدر و امام محمدباقر صدر در ذهن شيعيان و بلكه تمامي مسلمانان باقي ماند اما راهي كه آنان گشودند با شدت هرچه تمامتر سركوب شد تا بعد از آن نوبت به جمهوري اسلامي ايران نيز برسد.
با آشكارشدن اين واقعيت كه مرجعيت شيعي آن گاه كه در مقام رهبري سياسي توده ها قرار گيرد، از ظرفيت هاي سياسي بالايي برخوردار مي شود، يك صف بندي استراتژيك متشكل از نيروهاي ارتجاعي منطقه، نيروهاي وابسته به بلوك شرق و غرب به منظور مقابله با الگوي انقلاب اسلامي ايران و نظام سياسي منبعث از آن، سامان يافت.
جهت گيري هاي جهاني انقلاب اسلامي كه با طرح ارزش هاي نوين جهان شمول در عرصه منطقه اي و جهاني آشكارا قدرت هاي بزرگ را به چالش مي كشيد، خصيصه ذاتي يك «انقلاب اسلامي» بود. صورت بندي گفتمان انقلاب اسلامي و ظرفيت هاي بالاي آن در پاسخگويي به مطالبات سياسي اجتماعي مسلمانان به گونه اي بود كه به سرعت مخاطبان خود را در سراسر منطقه و جهان يافت و به رغم شهادت رهبران حركت هاي اسلامي به دست رژيم هاي ديكتاتوري دست نشانده منطقه، پيام انقلاب اسلامي بر موجي از جاذبه هاي معنوي و انساني، تمامي كشورهاي مسلمان را درنورديد و امام خميني در يكي از سخنراني هاي خود با اشاره به اين واقعيت كه انقلاب اسلامي با تبليغ صادر مي شود نه با شمشير، گفت كه انقلاب ما اينك صادر شده است.
اگرچه صف بندي مخالفان انقلاب اسلامي، تاكنون صورت هاي مختلفي را به خود ديده است اما تازه ترين مدل هاي انحرافي بنيادگرايي گروه هايي نظير القاعده و طالبان، به رغم جهت گيري گسترده اي كه آنها را ياري مي كند، جايگاه چنداني در خانه هاي مردم مسلمان منطقه و ازجمله در معادلات سياسي جهان اسلام ندارند و به گفته آيت الله سيد محمد باقر موسوي مهري دبير هيأت علماي شيعيان كويت، همچنان تا بحث جنگ اسلام و كفر شنيده مي شود نام ايران و آمريكا در ذهن ها تداعي مي شود نه ساير كشورهاي اسلامي و امام خميني (ره)، يك «چهره اسلامي ضدآمريكايي، مردي مبارز و شخصيتي مورد احترام «همه» است.

سايه روشن سياست
مشكل جديد
گفته مي شود،  مصاحبه ها و اظهارنظرهاي جنجالي اخير فاطمه حقيقت جو موجب اعتراض شديد برخي از اعضاي حزب مشاركت شده است. آنها خصوصاً به مصاحبه حقيقت جو با مجله ضد انقلابي شهروند انتقاد داشتند و آن را سبب ساز جدايي هر چه بيشتر حزب مشاركت از ديگر احزاب دوم خردادي دانسته اند.
در پي اين اعتراض ها، حقيقت جو براي عضويت شوراي مركزي كانديدا نشد.
استاندار جديد فارس
در هفته گذشته، فضاي سياسي و مطبوعاتي استان فارس تحت تأثير كنار رفتن ابراهيم انصاري لاري، استاندار اين استان قرار گرفته است و روزنامه ها و شخصيت هاي سياسي و دانشگاهي، در مورد رفتن اين استاندار، به اظهار نظر پرداخته اند. انصاري لاري كه از اعضاي حزب مشاركت است، از سال ۷۹ به استانداري فارس منصوب شده و اكنون احتمالاً به عنوان سفير ايران در كشور قطر منصوب خواهد شد.البته اخيراً برخي محافل به دليل مشكلات شخصي و حضور اقوام لاري در قطر ،اين امر را به مصلحت ندانستند.
از ابراهيم اميني، نماينده نورآباد در مجلس ششم، محمد امين سازگارنژاد،  رئيس ستاد شهرستان هاي ستاد انتخاباتي خاتمي در سال ۷۶ و آيت اللهي به عنوان نامزدهاي استانداري فارس نام برده مي شود.
مشكلات جديد فرودگاه امام
يك پايگاه خبري اينترنتي مدعي شده است علت اصلي عدم بازگشايي فرودگاه امام، كشف قنات در زير محوطه اين فرودگاه است. يك كارشناس فني به اين سايت گفته است:
وجود اين حلقه هاي قنات باعث شده است كه از هم اكنون تعدادي از ساختمان هاي تازه ساز فرودگاه نشست پيدا كند. وي همچنين با اشاره به مشكلات عديده فرودگاه گفت: اصولاً اين فرودگاه به دليل عجله زياد در ساخت، امكان بهره برداري كامل و صحيح را ندارد.
اين كارشناس فني نمونه اي از اين مشكلات را عدم تناسب باندهاي فرودگاه جهت فرود هواپيماهاي پهن پيكر دانست.
اختلاف بر سر دو تفكر
مدتي است دفتر تحكيم وحدت (شاخه علامه) شاهد درگيري طيف تجديد نظر طلب و طيفي كه هنوز پايبند به برخي اصول مي باشند، است. مهمترين موضوع اختلاف تز دوري يا ارتباط با قدرت و حاكميت است.
اخيراً يكي از سران فراكسيون مدرن با نام اكبر . ع كه معتقد به دوري از تمامي وجوه قدرت هستند، از طريق رايزني هايي با وزارت راه و ترابري به قدرت نزديك شد.
اخبار رسيده حاكي است كه اين فرد به مديريت پايانه گمركي بندرعباس منصوب شده است. در حالي كه شائبه عملكرد سياسي وزارت راه يكي از دلايل طرح استيضاح احمد خرم از سوي نمايندگان مي باشد،اكنون طيف مدرن شاخه علامه كه با شعار دوري از حاكميت بر سر كار آمده، يك قدم به قدرت نزديك شده است.
روزنامه سخنگوي دولت
گفته مي شود عبدالله رمضان زاده سخنگوي دولت و عضو مركزي حزب مشاركت در آينده اي نزديك قصد دارد روزنامه اي را منتشر كند. او دليل انتشار اين روزنامه را نزديك شدن انتخابات رياست جمهوري عنوان نموده است. احتمالاً كريم ارغنده پور سردبيري اين روزنامه را بر عهده خواهد داشت.
تغيير آيين نامه شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد
شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد در جلسه يكشنبه شب هفته گذشته خود آيين نامه داخلي اين تشكل را تغيير داد. گفته مي شود اين تغييرات در راستاي كنترل نيروهاي راديكال اين تشكل مي باشد.
اخيراً برخي از اعضاي قديمي نهضت آزادي در ديدار با برخي از چهره هاي سياسي از توافق بخشي از بدنه جبهه دوم خرداد با نهضت آزادي خبر دادند.
پس از ايجاد اختلافاتي ميان مهدي كروبي دبير كل مجمع روحانيون مبارز با اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب كه منجر به عدم حضور اعضاي اين سازمان در ضيافت شام اخير رئيس مجلس شد قرار شد ائتلاف سازمان مجاهدين و حزب مشاركت با مجمع روحانيون به تدريج گسسته شود.
شكاف در جبهه دوم خرداد بر سر حضور ميرحسين موسوي
سايت اينترنتي حزب مشاركت طي مقاله اي به ميرحسين موسوي شديداً حمله كرد و ادعا نمود كه بسياري از اعضاي جبهه دوم خرداد هم با حضور مهندس موسوي در عرصه انتخابات مخالف هستند و اين امر را بازگشت به عقب مي دانند. از سوي ديگر محمدرضا خباز عضو عالي حزب همبستگي طي مصاحبه اي صحبت از آمدن ميرحسين موسوي قبل از اعلام نظر وي را امري نامعقول و نسنجيده دانست. احمد شيرزاد عضو حزب مشاركت هم از هم جناحي هاي خود خواست از مهندس موسوي مانند سيد محمد خاتمي بت نسازند و اجازه دهند در فضايي معقول و غير احساسي در اين زمينه تصميم گيري شود.
رد پاي نظاميان اسرائيلي در حمله به نجف
نيروهاي آمريكايي براي اشغال شهر نجف از شيوه حملات ارتش اسراييل به شهرهاي غزه، جنين و كرانه غربي بهره گرفته اند. يك تحليل گر برجسته نظامي مصر اعلام كرد: نيروهاي اشغالگر آمريكايي در جريان حمله نظامي خود به شهر نجف از تاكتيك ارتش رژيم صهيونيستي در جنگ شهري استفاده مي كنند.
سرلشكر زكريا حسين، رئيس سابق دانشگاه عالي جنگ ناصر مصر، در گفتگويي با شبكه خبري الجزيره اظهار داشت: نيروهاي آمريكايي براي اشغال شهر نجف از شيوه حملات ارتش اسراييل به شهر هاي غزه، جنين و كرانه غربي بهره گرفته اند. وي تاكيد كرد: درگيري نظامي سپاه المهدي با نيروهاي آمريكايي در شهر نجف يك جنگ نابرابر است، زيرا ارتش آمريكا از انواع هواپيماهاي بمب افكن، بمب هاي خوشه اي و هليكوپترهاي توپ دار استفاده مي كند، در حالي كه شبه نظاميان مقتدي صدر، موسوم به سپاه المهدي، تنها به سلاح سبك مجهزند.
شهر نجف از روز گذشته تاكنون شاهد حملات گسترده زميني و هوايي نظاميان آمريكايي است كه با مقابله شبه نظاميان مقتدي صدر روبرو شده است؛ همچنين نظاميان آمريكايي مركز نجف را به كنترل خود درآورده اند.
دست رد ژاپن به سينه امريكا
ژاپن  با ناديده  گرفتن  فشارهاي  آمريكا، عمليات  گسترش  ميدان  نفتي  آزادگان  را آغاز كرده  است .
درحالي كه  آمريكا به  دعوت  ژاپن  براي  سرمايه گذاري  در بخش  نفت  ليبي  پرداخت ، اين  كشور با ناديده  گرفتن  تهديدات  آمريكا، به  سرمايه گذاري  در ميدان  نفتي  آزادگان  ادامه  مي دهد.
از سوي  ديگر، مقامات  ايراني  تهديدات  آمريكا براي  جلوگيري  از سرمايه گذاري  ژاپن  در اين  ميدان  را جدي  نمي دانند، چراكه  عمليات  گسترش  ميدان  نفتي  آزادگان  آغاز شده  است .
گفتني  است ، آمريكا از فعاليت  شركت هاي  داخلي اش  به  بهانه  اينكه  ايران  گسترش  سلاح هاي  هسته اي  را در دستور كار قرار داده ، جلوگيري  نموده  و به ژاپن  پيشنهاد  كناره گيري  از سند همكاري  چند ميليارد دلاري  با ايران  را داده است .
ماجراي موبايل، خانه و شماره تلفن خاتمي
وقتي يك خبرنگار به خاتمي، قولش درباره بازديد خبرنگاران از دفتر كارش را يادآور شد، خاتمي رو به خبرنگاران كرد و گفت: ان شاءالله سال آينده شما را به خانه ام دعوت مي كنم. خاتمي در مصاحبه اخير خود رو به آن خبرنگار گفت: خانه ام، اجاره اي است؛ اگر خانه اجاره اي داري، خريدارم!
خبرنگاري در اين فضاي صميمي تلفن خانه خاتمي را خواست، خاتمي گفت: به خدا اگر امروز مرا در تهران رها كنند، نمي دانم خانه ام كجاست، تلفن آن چيست.
خاتمي با لبخند افزود: وقتي مي خواهم با منزل تماس بگيرم، به دفتر مي گويم اين كار را كنند. خبرنگار ديگري گفت: مگر موبايل نداريد، خاتمي گفت: سيم كارت آن را دارم. بعد از رياست  جمهوري استفاده مي كنم.
طالبان دو شاخه شد
بخشي از گروه تروريستي طالبان، از اين پس از ملامحمد عمر، رهبر اين گروه، پيروي نمي كند و اجتماع ديگري را به نام «جيش مسلمين» تشكيل داده اند و به طور مستقل مبارزات خود را عليه نيروهاي خارجي و دولت موقت افغانستان ادامه مي دهد.
به گزارش خبرگزاري «رويتر»، صابر مومن كه خود را معاون برنامه هاي عملياتي طالبان در جنوب افغانستان مي خواند، با اعلام اين خبر گفت: بخش نوپاي طالبان از حمايت يك سوم اعضاي اين گروه برخوردار است و رهبري آن را يك فرمانده ۴۵ ساله در شهر قندهار به نام ملا سيد محمداكبر آقا بر عهده دارد. در حالي كه برخي ايجاد شاخه جديد طالبان را تهديدي ديگر بر عليه دولت مركزي مي دانند، لطف الله مشعل سخنگوي وزارت كشور افغانستان معتقد است كه اين موضوع باعث مي شود فعاليت گروه هاي پراكنده طالبان در افغانستان بيش از اين كاهش يابد.

گفت وگو با سيدمحمد باقر موسوي مُهري دبير هيأت علماي شيعيان كويت
مدرسه هاي برادر
ياسر مرادي
001566.jpg

آيت الله سيدمحمد باقر موسوي مهري را شايد بتوان يكي از با نفوذترين روحانيون شيعه كويت ناميد. وي كه در حال حاضر دبير هيأت علماي شيعيان كويت است نمايندگي و وكالت بسياري از مراجع تقليد در كويت را به عهده دارد. آيت الله مهري رابطه خوبي با دولت و امير كويت دارد و در مسأله اشغال كويت نقش خوبي را عليه كشور متجاوز ايفا كرد. ايشان كه براي سفري كوتاه به ايران آمده بود، دعوت ما را براي يك گفت وگوي صميمانه پذيرفت . مشروح اين گفت وگو از نظرتان مي گذرد.
* ابتدا از وضعيت كلي شيعيان كويت در حال حاضر و از جنبه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و جمعيتي توضيحاتي را ارائه بفرماييد؟
- جمعيت كل كويت يك ميليون نفر است كه شيعيان كويتي الاصل يك سوم اين جمعيت را تشكيل مي دهند. در كويت شهروندان را درجه بندي كرده اند و صرفاً شهروندان درجه يك حق كانديدا شدن را دارند اما شهروندان درجه دو فقط مي توانند در انتخابات رأي دهند. البته شيعيان كويت اكثراً چهره هاي آكادميك و دانشگاهي هستند و برخي ديگر نيز از تجار بزرگ و مهم كويت به حساب مي آيند. در حال حاضر ۵ تن از نمايندگان مجلس هم شيعه مي باشند. همچنين وزارت ارشاد كه يكي از مهمترين وزارتخانه هاي موجود است به عهده محمد ابوالحسن بهبهاني است كه از شيعيان كويت است.
* اين جمعيت حدوداً ۳۰۰ هزار نفري شيعي كويت آيا در پارلمان سهميه خاصي از كرسي ها را دارند يا نه؟
- شيعيان تعداد معيني از كرسي هاي پارلمان را در اختيار ندارند. كويت ۲۵ حوزه انتخابيه دارد كه هر كدام دو نماينده دارند و در برخي حوزه ها اكثر جمعيت را شيعيان تشكيل مي دهند اما حدوداً بين ۶ تا ۱۰ نماينده را معمولاً در مجلس داريم كه البته قرار شده تقسيم بندي هاي جديدي در اين زمينه صورت گيرد. البته اگر شيعيان متحد شوند و خوب عمل كنند ، افزايش تعداد نمايندگانشان به راحتي ممكن است .
* رابطه شيعيان با دولت و خاند ان سلطنتي چطور است؟
- كلاً در كويت آزادي هاي زيادي وجود دارد مثلاً حتي براي چاپ كتاب نياز به مجوز نداريم. دولت كويت با مردم به صورت خود جوش عمل مي كنند و نسبت به شيعيان هم همين برخورد را دارند و به حسينيه ها و مساجد شيعيان خيلي كمك مي كنند به نحوي كه غذاي امير كويت در روز عاشورا از حسينيه هاي شيعيان تهيه مي شود. نخست وزير كويت هم چندي پيش گفت من در حسينيه هاي شيعيان بزرگ شدم و شما آزاد هستيد هر كاري كه مي خواهيد انجام بدهيد.
من به عنوان يكي از اعضاي شيعه كويت هر وقت درخواست ملاقات با سران كشور را مي كنم اين امر براي من ميسور است و امكان تبادل نظر با آنها را به راحتي داريم بارها شده كه كتب چاپ شده در كويت به اصول و ارزش هاي شيعيان توهيناتي را داشته اند و با درخواست ما فوراً اين كتاب ها ممنوع و توقيف شده اند.
* طبق اظهارات شما روابط شيعيان و اهل سنت هم بايد در كويت خوب و دوستانه باشد؟
- اهل سنت در كويت دو قسم هستند. يكي سني هاي غيرمتعصب كه با شيعيان روابط خوب و حسنه اي دارند. دسته دوم سني هاي سلفي كه بسيار متعصب مي باشند و بعضاً ما با آنها مشكلاتي را داريم. مثلاً اخيراً كتابي توسط شهلا حائري به نام صيغه چاپ شده است. شهلا حائري علي رغم اين كه نوه شيخ عبدالكريم حائري مي باشد فرد منحرفي مي باشد كه صيغه را مورد تمسخر قرار داده است. سلفي ها هم فوراً از اين امر سوءاستفاده كرده و اين خانم را دختر حوزه هاي شيعه معرفي كردند كه ما مجبور شديم با آنها برخورد كنيم و پاسخ آنها را بدهيم. البته هر زمان سلفي ها از تمسخر شيعيان و فتاوي علماي شيعه دست بردارند ما حاضريم دست دوستي به سوي آنها دراز كنيم و در عين حال با ساير اهل سنت كويت هيچ مشكلي نداريم.
* كويت حالت ميانه اي بين دو حوزه عظيم نجف و قم دارد. وضعيت اين دو حوزه و تعاملات آنها را به عنوان فردي خارج از اين دو حوزه به ويژه بعد از سقوط صدام چگونه مي بينيد؟
- حوزه علميه نجف يك پايگاه و مركز ديني ديرينه است كه توسط شيخ طوسي بنيان نهاده شده و با حوزه قم هيچ فرقي ندارد. دشمنان اسلام و به ويژه آمريكايي ها همواره سعي مي كنند بگويند دو حوزه نجف و قم جدا از هم هستند و بين آنها كشمكش وجود دارد ولي اين حرف به هيچ وجه صحت ندارد. در واقع حوزه علميه نجف مكمل و متمم حوزه علميه قم است و حوزه علميه قم هم نسبت به نجف همين وضعيت را دارد. هيچ فرقي در سبك و منش مراجع قم و نجف وجود ندارد حتي آيت الله خامنه اي، آيت الله سيستاني را تأييد و مورد حمايت قرار داده و نظر آيت الله سيستاني در مورد مراجع جمهوري اسلامي بسيار مثبت مي باشد و كوچكترين مشكلي بين اين دو حوزه وجود ندارد. گرچه حوزه نجف به علت مشكلات داخلي عراق، روي پاي خود نايستاده و رونق نگرفته است. البته حوزه علميه نجف را همواره علماي ايراني الاصل رونق مي دادند. الان كه ايراني ها در نجف نيستند حوزه نجف با ركود مواجه شده است چون ايراني ها ضريب هوشي بالايي دارند.
* بعد از سقوط دولت صدام، روابط دولت عراق و كويت را در آينده چگونه پيش بيني مي كنيد؟
001569.jpg

- روابط كويت با مردم عراق بسيار حسنه است. اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق هم رفت و آمدهاي زيادي به كويت داشته و دارند. اكثر عراقي هايي كه شيعه هستند روابط بسيار مناسبي با كويت دارند اما بعثي هاي عراق مشكلاتي را با كويتي ها دارند لذا بيشتر روابط ما با شيعيان عراق تعريف مي شود. دولت كويت هم با خط و مشي شهيد حكيم بسيار موافق بود به نحوي كه دولت كويت اعلام كرده هر كس كه بوي حكيم را بدهد مورد تأييد ما مي باشد.
* انقلاب اسلامي چه تأثيري، بر كويتيان به ويژه شيعيان آنجا داشته است و كلاً روابط كويت و ايران را چگونه مي بينيد؟
- بدون شك انقلاب اسلامي تأثير بسيار زيادي را در عراق و كويت داشته است و عموم مردم كويت جمهوري اسلامي را دوست دارند. رئيس مجلس وزراي كويت طي سخناني اعلام كرد ارتباطات كويت و جمهوري اسلامي رابطه اي استراتژيك است و اين روابط رو به گسترش خواهد بود. هرچه روابط سياسي، اقتصادي و تجاري ميان ايران و كويت بيشتر شود به نفع هر دو كشور خواهد بود. خوب يادم هست كه يك كانديدايي در كويت يك بار طي سخناني از آقاي رفسنجاني انتقادهايي را كرده بود و همين امر موجب شد مردم از او فاصله بگيرند و نهايتاً در انتخابات هم رأي نياورد. در ايام انتخابات، كانديداهاي شيعه همگي روابط مناسب خود و ديدگاه هاي مثبت خود در مورد ايران را بيان مي كنند و اين يك امتياز مثبت براي آنها به حساب مي آيد حتي كانديداهاي سني هم اگر بخواهند از ايران انتقاد كنند با رويگرداني مردم مواجه مي شوند.
البته نكته حائز اهميت ديگر كه موجب تأثيرات مثبت ايران بر كويت است اين مي باشد كه تعداد زيادي از كويتي ها اصالتاً ايراني هستند. وزير ارشاد، وزير بازرگاني و وزير كار سابق و تعدادي ديگر از وزرا ايراني مي باشند. به هرحال روابط بين ايران و كويت چه در سطح روابط دولت ها و چه در ميان مردم بسيار درخشان و مثبت است.
* چهره امام خميني(ره) چگونه در كويت شناخته شده و جلوه كرده است؟
- امام خميني(ره) به عنوان يك چهره علمي، اسلامي، ضد آمريكا و مرد مبارز شناخته شده كه مورد احترام همه قرار دارد و در كشورهاي اسلامي اگر كسي بخواهد برضد امام چيزي بگويد قطعاً از سوي مسلمين طرد خواهد شد. ما در كويت به مناسبت سالگرد ارتحال امام(ره) امسال ويژه نامه اي را به چاپ رسانديم كه با استقبال ويژه اي روبه رو شد. البته اين محبوبيت صرفاً ويژه امام خميني(ره) نيست و نسبت به آيت الله خامنه  اي هم وجود دارد.
* چندي پيش ادعايي صورت گرفت مبني بر دخالت سفارت ايران در امور داخلي كويت و روابط سفارت با شيعيان كويت را بر محمل خاصي قرار داده بودند اين ادعاها را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- اين موضوع در برخي مطبوعات مطرح شد و كذب محض است. سفر برخي مقامات ايران به كويت از سوي دولت كويت صورت گرفت و به صورت كاملاً رسمي و با تشريفات خاص خود بود و دولت هم از اين گونه سفرها كاملاً مطلع بوده است. در اين سفر كه تعدادي از علما و مسئولين ايراني به كويت داشتند حدود ۲۰۰ نفر از علماي كويت اعم از شيعه و سني به سفارت ايران دعوت شدند و بعد از چهار ماه از اين اتفاق، روزنامه الوطن خبر كذبي را چاپ كرد كه تعدادي از مسئولين ايراني به علماي كويتي خط دهي كرده اند و بعد از اين قضيه شيخ صباح الاحمد امير كويت طي مصاحبه اي اعلام كرد روابط ما با ايران استراتژيك، تاريخي و بسيار عميق است و اين مشكل به طور كامل حل شد. همه خوب مي دانند ايران در مسايل داخلي كويت به هيچ وجه دخالت نكرده است. حتي برخي از مقامات ايران تا اين اندازه به عدم دخالت در امور كويت حساس هستند كه به من گفته اند فتاوي مراجع ايران را رسماً در كويت اعلام نكنيد.
البته روابط ايران و كويت هر وقت رو به بهبود مي رود دست هايي از خارج از دو كشور سعي مي كند روابط ايران با كويت و ساير كشورهاي خليج را تيره كند.
* اين دست ها را بيشتر تشريح مي كنيد؟
- اين دست هاي مرموز كه همواره سعي مي كند بين مسلمين جدايي بيندازد را همه به خوبي مي شناسند. الان جمهوري اسلامي هم در معادلات سياسي به عنوان يك قدرت بين المللي و منطقه شناخته مي شود. سابقاً فقط دو قدرت غرب و شرق در دنيا وجود داشت و الان در مقابل آمريكا، فرهنگ اسلامي ايران قد علم كرده است. امروز تا بحث جنگ اسلام و كفر شنيده مي شود نام ايران و آمريكا در اذهان تداعي مي شود نه ساير كشورهاي اسلامي. انقلاب اسلامي ايران كاملاً يك جنبش جهاني شده و در منطقه به ويژه در عراق خيلي مؤثر است. امروز دولت عراق براي بازگرداندن امنيت عراق، چاره اي جز ياري گرفتن از ايران ندارد.
* آمريكا و ساير ابرقدرت ها چه ذهنيتي را از ايران براي كشورهاي عربي منطقه تصويرسازي كرده اند؟
- آمريكايي ها نمي خواهند كشورهاي خليج فارس به ايران نزديك شوند و دائماً در حال پروژه سازي براي ايرانيان است. اخيراً هم مطرح كرده كه ايران مي خواهد زمين هاي اعراب را تصاحب كند و... در صورتي كه ايران جز ترويج اسلام در هيچ زمينه ديگري در ساير كشورها دخالت نكرده و وارد نمي شود. البته اين گونه اقدامات ابر قدرت ها به نتيجه نرسيده است و كويتي ها ايران را خيلي دوست دارند. الان حتي آب شيرين كويت هم قرار است از ايران بيايد.
* اظهارات اخير وزير دفاع عراق پيرامون روابط نامناسب ايران و عراق را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- اظهارات شعلان يا از نفهمي و جهالت او نشأت مي گيرد و يا اين كه از سوي همه قدرت هاي مافوق او به وي القاء شده است. عراق در حال حاضر به ايران نياز دارد. ايران بيش از هزار ميليارد غرامت جنگي از عراق مي خواهد و اگر ايران بخواهد به عراق براي گرفتن اين مبلغ فشار بياورد عراق دچار مشكلاتي خواهد شد. ما كويتي ها غرامت كامل و تمام خود را به نحو احسن از عراق دريافت كرديم ولي ايران هنوز اين كار را نكرده است. اظهارات شعلان نه به مصلحت مردم عراق است و نه به مصلحت حكومت اياد علاوي است و نه به سود كشورهاي منطقه لذا ما از علاوي مي خواهيم شعلان را سريعاً بركنار كند و گرنه اين گونه افراد براي عراق مشكل ساز خواهند شد. مردم عراق حتي اهل سنت تحمل شنيدن چنين توهيناتي به ايران را ندارند. اين سخن وزير دفاع عراق به خاطر ريشه هاي بعثي بودنش است كه چنين تعبير زننده اي را نسبت به ايران به كار برده است.
علاوي بايد بداند تأييد آيت الله سيستاني نسبت به حكومت جديد، تأييدي موقت و مشروط است. اگر چنين برخوردهايي ادامه يابد آيت الله سيستاني و مردم عراق با اين گونه جريانات برخورد خواهند كرد. توهين به ايران را نمي توان به منزله يك امر شخصي و توهين به يك كشور خاص دانست. توهين به ايران، توهين به اسلام و مذهب تشيع به حساب مي آيد. البته اظهارات شعلان موجب ناراحتي و دلخوري اكثر كشورهاي منطقه و مسلمان شده است.
* آدم ربايي هايي كه اخيراً در عراق صورت مي گيرد را چگونه تحليل مي كنيد؟
- آدم ربايي و قتل آنها از لحاظ شرع مقدس اسلام و حكومت هاي اسلامي به هيچ وجه پذيرفته شده نيست و كاملاً محكوم است. جنگيدن با دشمنان خداوند امر پسنديده اي است ولي كشتن افراد مسلمان مصري، پاكستاني و... را مطلقاً محكوم مي كنيم. اسلام و مسلمين خود را از اين افراد جنايت كار بري مي دانند.

سياست
اقتصاد
انديشه
جهان
زندگي
فرهنگ
ورزش
|  اقتصاد  |  انديشه  |  جهان  |  زندگي  |  سياست  |  فرهنگ   |  ورزش  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |